Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 13/07/2022

Thời gian kết thúc: 12h00 ngày  17/07/2022

Quy tắc Hoàn trả:

Chỉ những tài khoản có nạp thẻ tại Alpha Test, chuyển vào Game và tiếp tục tham gia phiên bản chính thức (Open Beta) mới được nhận lại hoàn trả.

Vật phẩm hoàn trả là ADNXu (ADNXu là đơn vị tiền tệ của NPH ADNX)

Dựa theo tổng lượng nạp chuyển tiền vào Game trong thời gian Alpha Test để tiến hành hoàn trả

Người chơi nạp từ 1 đến 2000 ADNXu: Hoàn trả 150%

Người chơi nạp từ 2000 ADNXu trở lên chỉ được tính hoàn trả 150% cho 2000 ADNxu còn lại sẽ hoàn trả 100%

Tổng số tiền chuyển vào Game đạt 2.000 ADNXu : hoàn trả lên đến 150% tổng nhận 2.000 ADNXu + 1.000 ADNXu = 3.000 ADNXu

Tổng số tiền chuyển vào Game trên 2.000 ADNXu : sẽ nhận mức hoàn trả = 2000*150% + (Số Xu đã nạp - 2000)*100%

Ví dụ:

Trong giai đoạn Alpha Test bạn nạp 10.000 ADNXu thì số xu bạn nhận được khi hoàn trả sẽ là: 150% của 2000 ADNXu + 100% của 8000 ADNXu = 3000 ADNXu + 8000 ADNXu = 11.000 ADNXu

Lưu ý:

Chỉ áp dụng với các tài khoản đã thực hiện chuyển xu vào game

Xu sẽ được hoàn trả tới người chơi trước 24h00 ngày 19/07/2022

Hoàn trả không áp dụng khi người chơi nạp qua In-app và Goolge Play

>> Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng gửi về: https://support.adnx.vn/