Thời gian sự kiện : Ngày 15 tháng 8 đến 23h59 ngày 15 tháng 9

Phần thưởng đua Top Lucky Mùa 8 : Áp dụng cho Cụm máy chủ Lục Địa Reset
    Top 1 : Cánh cấp 2.5 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% + Hồi hoàn toàn HP 5%
    Top 2 : Cánh cấp 2.5 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3%
    Top 3 : Cánh cấp 2.5 
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính

Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếmLưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 8 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng
★ Top 1 : 600.000 điểm
★ Top 2 : 400.000 điểm
★ Top 3 : 150.000 điểm

Phần thưởng vòng quay Lucky tại Cụm máy chủ Lục Địa ResetPhần thưởng đua Top Lucky Mùa 8 : Áp dụng cho Cụm máy chủ Miễn Phí
    Top 1Cánh cấp 2.5 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3%
    Top 2 : Cánh cấp 2.5
    Top 3 : Sói Đỏ

Lưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 8 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng
★ Top 1 : 600.000 điểm
★ Top 2 : 400.000 điểm
★ Top 3 : 150.000 điểm

Phần thưởng vòng quay Lucky tại Cụm máy chủ Miễn PhíRương Đồ Thần : Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 món trang bị thần sau
● Apollo Giáp Vải Thô
● Barnake Dây Chuyền Sét
● Eplete Dây Chuyền Sét
● Kantata Nhẫn Độc
● Rave Dây Chuyền Lửa
● Evis Quần Xương
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính
Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếm

Phần thưởng đua Top Lucky Mùa 8 : Áp dụng cho Máy chủ mới Cupid
    Top 1Cánh cấp 2 +13 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% + Sói Đỏ
    Top 2 : Cánh cấp 2 +11 + May mắn + Tỉ lệ bỏ qua phòng thủ 3% + Dây chuyền Ex 3 thuộc tính hoàn hảo ( hạn sử dụng 30 ngày )
    Top 3 : Dây chuyền Ex 3 thuộc tính hoàn hảo ( hạn sử dụng 30 ngày )

Lưu ý : Điều kiện nhận thưởng đua Top Lucky mùa 8 như sau
Người chơi phải đạt đủ mức điểm tối thiểu yêu cầu để nhận phần thưởng
★ Top 1 : 600.000 điểm
★ Top 2 : 400.000 điểm
★ Top 3 : 150.000 điểm

Phần thưởng vòng quay Lucky tại Máy chủ CupidRương Đồ Thần : Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 món trang bị thần sau
● Apollo Giáp Vải Thô
● Barnake Dây Chuyền Sét
● Eplete Dây Chuyền Sét
● Kantata Nhẫn Độc
● Rave Dây Chuyền Lửa
● Evis Quần Xương
Rương Cánh 2 : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 Cánh cấp 2 không có thuộc tính
Trứng Linh Thú Cam : Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 loại Pet Muun quý hiếm

Chúc các bạn may mắn !