1. Giới thiệu tính năng Gia Cường trang bị

- Để có thể gia cường trang bị đầu tiên người chơi cần sở hữu Đá Nguyên Thủy , để có được Đá Nguyên Thủy các bạn cần tiêu diệt quái vật và Boss từ những sự kiện trong game hoặc có thể mua tại Shop kim cương
- Sau khi đã có Đá Nguyên Thủy người chơi cần phải hoàn thành phụ bản Kanturu Event để có thể tới gặp NPC Alfis và tinh luyện thành Đá Tạo Hóa
Tỉ lệ thành công : 80%- Một khi đã sở hữu Đá Tạo Hóa hãy bấm vào nút Túi đồ , chọn trang bị mong muốn và bấm Rèn đúc để mở giao diện Gia Cường trang bị- Tất cả các trang bị có cấp độ cường hóa từ 0 - 15 đều có thể gia cường.
- Đối với 1 số dòng đặc biệt yêu cầu cấp độ cường hóa của trang bị phải đạt đủ điều kiện mới có tỉ lệ xuất hiện .
Ví dụ : Dòng Tỉ lệ bỏ qua SD khi công kích sẽ yêu cầu Vũ khí phải đạt cấp độ cường hóa tối thiểu là 13 mới xuất hiện.


Chú ý :
Những trang bị đã sở hữu dòng thuộc tính gia cường sẽ không thể giao dịch , để có thể giao dịch được món trang bị đó người chơi cần tới gặp NPC Jerridon tại Aida để loại bỏ dòng Gia cường

 

2. Giới thiệu tính năng Tiến Hóa trang bị 

Tính năng Tiến hóa trang bị giúp cho người chơi sau khi đã sở hữu những vật phẩm có dòng thuộc tính Gia Cường có thể tiếp tục nâng cấp các chỉ số của chúng lên.

- Để sở hữu Đá Tiến Hóa  người chơi có thể kiếm được từ những sự kiện đặc biệt
- Sau khi đã sở hữu Đá Tiến Hóa các bạn chỉ cần mở Túi đồ của mình lên, chọn trang bị mong muốn và bấm nút Rèn Đúc để mở ra giao diện Tiến Hóa


- Điều kiện để tiến hóa cho các dòng thuộc tính khi gia cường phụ thuộc vào cấp độ cường hóa của trang bị. Cấp độ cường hóa của trang bị càng cao có thể tăng cấp độ càng nhiều
- Nếu tiến hóa thành công , thuộc tính Gia Cường sẽ được tăng lên theo các mốc nhất định
- Nếu tiến hóa thất bại , thuộc tính Gia Cường sẽ trở về ban đầu

Chúc các bạn may mắn !