Thời gian diễn ra sự kiện : Từ 23/12/2022 đến 23h59p ngày 16/1/2023

Khi sự kiện bắt đầu , tất cả người chơi tại toàn bộ máy chủ sau khi cường hóa tất cả trang bị, vũ khí thường, thần, hoàn hảo và Cánh lên các bậc +13 , +14 , +15 sẽ được tính điểm.

Cơ chế tính điểm như sau :
Trang bị +13 : 1 điểm
Trang bị +14 : 3 điểm
Trang bị +15 : 12 điểm

Trong thời gian diễn ra sự kiện các bạn có thể bấm vào nút  để có thể theo dõi bảng xếp hạng cũng như tổng điểm hiện tại của tất cả nhân vật trong máy chủ đã có mặt trong BXH.
Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào 0h00 hàng ngày.

Phần thưởng xếp hạng khi kết thúc sự kiện như sau : 
Top 1 : 
- Danh hiệu " Cường Hóa Đại Sư " 
- 1 Bộ trang bị Thần +14 + May mắn
- 1 Nhẫn hoàn hảo Giảm sát thương 4% và 1 Nhẫn hoàn hảo Phản sát thương 5%
- 100 Quả sức mạnh , 100 Quả nhanh nhẹn , 100 Quả thể lực , 100 Quả trí lực

Top 2 : 
- 1 Bộ trang bị Thần +13 + May mắn
- 1 Nhẫn hoàn hảo Giảm sát thương 4%
- 100 Quả sức mạnh , 100 Quả nhanh nhẹn , 100 Quả thể lực , 100 Quả trí lực

Top 3 : 
- 1 Bộ trang bị Thần +11 + May mắn
- 50 Quả sức mạnh , 50 Quả nhanh nhẹn , 50 Quả thể lực , 50 Quả trí lực

Top 4 - 10 : 20 Hộp socola hồng
Lưu ý : Người chơi cần đạt tối thiểu tổng điểm yêu cầu để nhận thưởng.
Top 1 : 80 điểm
Top 2 : 60 điểm
Top 3 : 40 điểm
Top 4 - 10 : 15 điểm
Nếu nhân vật đạt Top 1 nhưng không đủ 80 điểm tối thiểu để nhận phần thưởng của Top 1 thì sẽ nhận được phần thưởng của Top tương ứng với số điểm hiện tại đang sở hữu. Áp dụng với tất cả các trường hợp tương tự khác.

Danh sách các Bộ trang bị thần của từng Class :
Dark Wizard : Anubis
Dark Knight : Vicious
Fairy Elf : Gywen
Magic Gladiator : Muren
Dark Lord : Broy
Summoner : Chrono