GIỚI THIỆU

Wing là hệ thống cánh giúp người chơi vừa mạnh, vừa đẹp. Phiên bản hiện tại của Lục địa Loren sẽ có 3 loại Wing. Các loại cánh cao cấp hơn sẽ được update trong các phiên bản tiếp theo.

A. Wing cấp 1,2

Không có gì để giới thiệu vì đã quá quen thuộc với mọi người, hướng dẫn làm sẽ được chỉ vào bên dưới.

B. Wing cấp 2.5

Hệ thống Wing mới được Webzen update sau khi đã có Wing 3 (chả hiểu WZ nó có bị hâm hay không nữa).

C. Wing cấp 3

Được xem là Item đáng mong đợi nhất những năm 2008 của WZ.